0

රජයේ සියලුම පාසල් ලබන 29 වැනිදා යලි විවෘත කරන බව අධ්‍යපන අමාත්‍යංශය කියයි

දෙවන පාසල් වාරය පසුගිය සඳුදා විවෘත කිරීමට නියමිතව තිබුණ ද රට තුළ ඇතිවූ අනාරක්ෂිත තත්ත්වය හේතුවෙන් දින දෙකක් පාසල් වසා තැබිණ. එහෙත් අද යළි නිවේදනය කරනු ලැබුවේ, දෙවන වාරය සඳහා පාසල් යළි විවෘත කිරීම ලබන 29 දක්වා කල් යන බවයි.