0

වැල්ලවත්තේ දී ආරක්ෂක අංශ උපක්‍රමික පිපිරීමක් සිදුකරයි..

වැල්ලවත්ත සැවෝයි සිනමා ශාලාව ආසන්නයේ නවතා තිබූ සැකකටයුතු යතුරු පැදියක් පරීක්ෂා කිරීමට පියවර ගත් බව පොලිසිය පවසනවා. පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළේ එම යතුරු පැදියේ ආසනය විවෘත කිරීම සඳහා ආරක්ෂක අංශ මගින් කිසියම් පිපිරීමක් සිදු කළ බවයි.